Artıq çəki problemi - Fərid Rəfiyev
16 OKTYABR
959

Artıq çəki problemi - Fərid Rəfiyev

Artıq çəkiproblemi ümumiyyətlə artıq, 21-ci əsrin ənböyükproblemlərindənbiridir.
Nəticə etibarilə əhalinin 3/1, 16 yaşaqədəruşaqlarvə yeniyetmələrin 50 %- iartıq çəkidən əziyyət çəkir. Budünyastatistikasıdır. Eynizamandadünyastatistikasınagörə buproblemgetdikcə artmaqdadırvə 2050-ciildə, artıqyerkürəsi əhalisininyarıdan çoxhissəsiartıq çəkidən əziyyət çəkəcəkdir. Hazırda 7 milyard əhalinin, 2 milyardı buxəstəlikdən əziyyət çəkir. Butendensiyadavamedirvə Azərbaycandaistisnadeyil. Ümumiyyətlə iqtisadiinkişafetmiş ölkələrdə buproses özünü çoxqabarıq şəkildə büruzə verir. Ayaqüstü yeməklər, şirin, sərinləşdiriciiçkilərvə düzgünqidalanmarasionununpozulması nəticəsində əmələ gələnkaloriləryığılaraq, artıq çəkiyə səbəbolur. Onunlabərabərolaraq, Metobaliksindromdediyimizxəstəliklərtoplusunuyaradır. Bunlarnədir? İkincilitip şəkərlidiabet, yüksəktəzyiq, qaraciyərinyağlanması, oynaqlardaolan şikayətlər, bel şikayətləri, qaraciyərproblemləriilə bərabər ürəkqan-damarsistemikimiproblemlərilə bağlı şikayətlərdaha çoxdurvə getdikcə artmaqdadır. 

Müəllif: Op.Dr.Farid.Rafiev

https://www.facebook.com/Op.Dr.Farid.Rafiev

https://www.facebook.com/drrafievfarid

Əlaqənömrəsi: (050) 235 74 55

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır