Çəki artımının səbəbi - Fərid Rəfiyev
03 YANVAR
673

Çəki artımının səbəbi - Fərid Rəfiyev

Hər bir müraciəte dən şəxs, ilknövbədə müəyyənmüayinələrdənkeçirilir, çəkiartımınınsəbəbiaraşdırılır.
Bildiyimizkimi çəkininartmasınahəmendokrindəyişikliklər, həmdə alimentary, qidalarsəbəbolabilər. Onagörə də səbəbmüəyyənmüayinələrilə aydınlaşdırılır, səbəb öyrənilirvə dahasonraonahansı üsulilə köməkedəcəyimizə qərarveririk. 
Doğrudur, bəzənPassientlərazqidalanmasınabaxmayaraq, artıq çəkiyığmasından şikayətedir. Əslində isə bununarxasında çoxciddikaloribalansınınpozulması dayanır. Yəni, gün ərzində heç nə yeməsəkbelə, bir şokaladyemək, yaxudhərhansı birsərinləşdirici, şiriniçkiinsanorqanizmində kaloriartımını təminedir. 
Bukimipassientlərə müxtəlif üsullartəklifedilirvə bizimmüalicə şərtlərimizə əməletdikləritəqdirdə onaköməkedə bilirik. Lakin, müalicədənhəmənsonra, spirtliiçkiqəbulu, müəyyənkaloriliyeməklərə davametdikdə, yenidənhəmin çəkitəkrargeriqayıdır.

Müəllif: Op.Dr.Farid.Rafiev

PhD, Op. Dr. Farid Rafiev

https://www.facebook.com/drrafievfarid

Əlaqənömrəsi: (050) 235 74 55

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır