Azərbaycanda həyati vacib dərmanların siyahısı açıqlanıb
14 SENTYABR 2016
644

Azərbaycanda həyati vacib dərmanların siyahısı açıqlanıb

Azərbaycanda həyati vacib və təcili hallarda istifadə olunan dərman preparatlarının siyahısı açıqlanıb.
 
Səhiyyə Nazirliyindən verilən xəbərə görə, siyahıda 305 adda dərman vasitəsinin adı əks olunub. Siyahıya müxtəlif tabletlər, kremlər, məlhəmlər, inyeksiya üçün məhlul, göz-burun damcıları, kapsul və digər dərman vasitələri daxildir.
 
305 adda dərman preparatından 115-i pərakəndə aptek şəbəkəsində mövcudluğu məcburi olan dərman preparatlarıdır (beynəlxalq patentləşdirilməmiş ad altında). 
 
Həmin dərmanların siyahısı ilə buradan tanış ola bilərsiz. 
N
Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı
Dərman vasitəsinin buraxılış forması
1
Abakavir
tablet, peroral məhlul
2
Adelfan (Reserpin/ Dihidralazin /Hidroxlorotiazid)
tablet
3
Adenozin 5-trifosfat turşusunun dinatrium duzu
inyeksiya üçün məhlul
4
Aktivləşdirilmiş kömür *
tablet
5
Albendazol
daxilə qəbul edilən suspenziya,  tablet
6
Albumin
infuziya üçün məhlul
7
Alfa lipoy turşusu
inyeskiya və infuziya  üçün məhlul , tablet
8
Alfa-tokoferol *
daxilə qəbul edilən yağlı məhlul, inyeksiya üçün məhlul
9
Allopurinol
tablet
10
Alprazolam
tablet
11
Alüminium- hidroksid/ Maqnezium -hidroksid *
daxilə qəbul edilən suspenziya, tablet
12
Ambroksol hidroxlorid *
inhalyasiya üçün məhlul, daxilə qəbul edilən məhlul, şərbət, tablet
13
Amikasin
inyeksiya üçün məhlul, inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
14
Aminofillin *
inyeksiya üçün məhlul, tablet
15
Aminokapron turşusu *
infuziya üçün məhlul
16
Amiodaron *
tabletlər,'inyeksiya ücün məhlul
17
Amitriptillin
tabletlər, inyeksiya üçün məhlul
18
Amlodipin bezilat  *
tabletlər, kapsul
19
Amoksisillin *
suspenziya üçün qranullar, kapsul, tablet, inyeksiya məhlulu üçün toz
20
Amoksisillin/ Klavulan turşusu
inyeksiya məhlulu, daxilə qəbul edilən suspenziyanın hazırlanması üçün toz, tablet
21
Ampisillin natrium*
inyeksiya məhlulunun hazırlamaq üçün toz
22
Ampisillin trihidrat *
tablet
23
Ampisillin/ Sulbaktam
inyeksiya məhlulunu hazırlamaq üçün toz, tablet
24
Aprotinin
inyeksiya məhlulu
25
Asetaminofen *
tablet, daxilə qəbul edilən syspenziya, rektal şam
26
Asetazolamid
göz damcısı, tablet
27
Asetilsalisil turşusu*
tablet
28
Asetilsistein *
tablet, qranul, inyeksiya üçün məhlul
29
Asiklovir *
məlhəm,krem,  tablet, infuiziya məhlulunun hazırlanması üçün toz
30
Askorbin turşusu*
draje, tablet, inyeksiya üçün məhlul, infuziya üçün məhlul, daxilə qəbul edilən damcılar
31
Atenolol*
tablet
32
Atorvastatin
tablet
33
Atropin sulfat*
göz damcısı, inyeksiya ücün məhlul
34
Azapentasen
göz damcısı
35
Azatioprin
inyeksiya ücün toz, tablet
36
Azitromisin
kapsul, tablet, daxilə qəbul edilən suspenziya hazırlamaq üçün toz, infuziya məhlulu
37
Barium- sulfat
toz
38
Beklametazon
məlhəm
39
Bendazol *
inyeksiya ücün məhlul, tablet
40
Benzatin benzilpenisillin
inyeksiya üçün suspenziyanın hazırlanması üçün toz
41
Benzil benzoat *
məlhəm, emulsiya
42
Benzilpenisillin natrium*
inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
43
Benzobarbital
tablet
44
Betametazon dipropionat  *
məlhəm, krem, inyeksiya üçün məhlul
45
Bisakodil  *
rektal şam, tablet
46
Bisoprolol
tablet
47
Bleomisin
inyeksiya ücün toz
48
Brilyant yaşılı*
yerli istifadə üçün məhlul
49
Bromheksin*
daxilə qəbul edilən məhlul, tablet, şərbət
50
Deferoksamin
inyeksiya məhlulu üçün toz
51
Deksametazon*
göz/qulaq damcısı, məlhəmi, tablet, inyeksiya üçün məhlul
52
Dəmir duzları *
daxilə təyin edilən formalar , inyeksiya üçün məhlul
53
Desmopressin asetat
tablet, burun spreyi
54
Diazepam
inyeksiya üçün məhlul , tablet
55
Dibazol/ Papaverin hidroxlorid*
tablet
56
Didanozin
tablet, peroral məhlulul ücün toz
57
Difenhidramin*
inyeksiya ücün məhlul, tablet, şərbət, gel
58
Diklofenak natrium*
inyeksiya üçün məhlul, 'rektal şam , tablet, gel
59
Dinoprost
inyeksiya üçün məhlul
60
Diqoksin
tablet
61
Dobutamin
infuziya məhlulu
62
Dofamin
infuziya məhlulu
63
Doksorubisin
inyeksiya məhlulu hazırlamaq ücün toz
64
Domperidon *
suspenziya, tablet
65
Dorzolamid
göz damcısı,
66
Droperidol
inyeksiya üçün məhlul
67
Drotaverin*
inyeksiya ücün məhlul , tablet, rektal şam
68
Efaviren
kapsul, peroral məhlul
69
Emtrisitabin
kapsul, peroral məhlul
70
Enalapril  *
tablet
71
Epinefrin*
inyeksiya üçün məhlul
72
Eritromisin
örtüklü tablet, göz məlhəmi
73
Erqokalsiferol  *
daxilə qəbul edilən yağlı məhlul, inyeksiya üçün məhlul
74
Etambutol
inyeksiya üçün məhlul, tablet
75
Etamzilat*
inyeksiya üçün məhlul, tablet
76
Etanol 95%*
xaricə istifadə olunan məhlul
77
Etinilestradiol
tablet
78
Etionamid
tablet
79
Etopozid
inyeksiya ücün məhlul, tablet
80
Famotidin *
inyeksiya üçün  liofilizəedilmiş toz,  tablet
81
Fenitoin
tablet
82
Fenoterol
inhalyasiya
83
Flukonazol *
infuziya üçün məhlul, kapsul
84
Furagin  *
kapsul
85
Furasilin *
məlhəm, məhlul
86
Furazidin
tablet
87
Furazolidon*
tablet
88
Furosemid*
tablet,inyeksiya üçün məhlul
89
Gənəgərçək yağı
xaricə istifadə olunan yağlı məhlul
90
Gentamisin
inyeksiya üçün məhlul
91
Haloperidol
inyeksiya üçün məhlul, tablet
92
Halotan
inhalyasiya
93
Heparin natrium *
inyeksiya üçün məhlul, xaricə istifadə olunan gel
94
Hidrogen- peroksid*
xaricə istifadə edilən məhlul
95
Hidrokortizon  *
emulsiya, məlhəm
96
Hidroxlortiazid
tablet
97
İbuprofen*
infuziya üçün məhlul, krem,daxilə qəbul edilən suspenziya, şərbət, tablet, kapsul, gel, şam
98
İndinavir
kapsul
99
İndometasin
tablet, məlhəm
100
İnozin
inyeksiya üçün məhlul, tablet
101
Ortamüddətli təsirə malik insan insulini*
inyeksiya üçün məhlul
102
Qısamüddətli təsirə malik insan insulini*
inyeksiya üçün məhlul
103
Uzunmüddətli təsirə malik insan insulini*
inyeksiya üçün məhlul
104
İnsulin aspart
inyeksiya üçün məhlul  katricdə
105
Insulin aspart biphasyc
inyeksiya üçün məhlul  katricdə
106
İnsulin detemir
inyeksiya üçün məhlul  katricdə
107
İnsulin qlargin
inyeksiya üçün məhlul  katricdə
108
İnyeksiya üçün su*
inyeksiya üçün məhlul
109
İopromid
inyeksiya üçün məhlul
110
İxtiol
məlhəm
111
İzoniazid
inyeksiya üçün məhlul, tablet
112
İzosorbid dinitrat
tablet
113
Qудузлуq  ялейщиня iммуноглобулин
inyeksiya ücün məhlul
114
Tетанус ялейщиня   iммуноглобулин
inyeksiya ücün məhlul
115
Kalium -maqnezium asparaginat
tablet, inyeksiya üçün məhlul
116
Kalium- xlorid
inyeksiya üçün məhlul
117
Kalsium -folinat
inyeksiya ücün məhlul, tablet
118
Kalsium- qlukonat*
inyeksiya üçün məhlul, tablet
119
Kalsium- xlorid
inyeksiya üçün məhlul
120
Kamfora məhlulu *
xaricə istifadə olunan yağlı  və spirtli məhlul
121
Kapreomisin
inyeksiya məhlulu hazırlanması üçün toz
122
Kaptopril  *
tablet
123
Karbamazepin
tablet
124
Ketamin hidroxlorid
inyeksiya üçün məhlul
125
Ketokonazol
vaginal şam, krem
126
Ketoprofen  *
xaricə istifadə üçün gel, kapsul, rektal şam, inyeksiya üçün məhlul , krem
127
Ketorolak
inyeksiya üçün məhlul, tablet
128
Ketotifen *
şərbət , tablet , göz damcısı
129
Klozapin
tablet
130
Klopidoqrel
tablet
131
Klotrimazol*
vaginal tablet, şam, məlhəm, krem, xaricə məhlul
132
Kofein natrium benzoat*
inyeksiya üçün məhlul, tablet
133
Kokarboksilaza *
inyeksiya məhlulunun hazırlanması üçün toz
134
Korqlikon  *
inyeksiya üçün məhlul
135
Korvalol*
məhlul
136
Kseroform  *
yerli istifadə üçün toz
137
Lamivudin
tablet, peroral məhlul
138
IX  laxtalanma faktoru
infuziya və ya inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
139
VIII laxtalanma faktoru  /Villebrand faktoru
inyeksiya məhlulu üçün toz
140
VIII  laxtalanma faktoru
inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
141
Levodopa+karbidopa
tablet
142
Levotiroksin
tablet
143
Lidokain hidroxlorid*
inyeksiya üçün məhlul
144
Linkomisin hidroxlorid
inyeksiya üçün məhlul
145
Litium- karbonat
tablet
146
Loperamid*
kapsul,   tablet
147
Lopinavir +ritonavir
kapsul, peroral məhlul
148
Lozartan
tablet
149
Mannit
inyeksiya üçün məhlul
150
Mebendazol*
tablet
151
Merkaptopurin
tablet
152
Metadon
tablet
153
Metamizol  natrium*
inyeksiya üçün məhlul, tablet
154
Metformin hidroxlorid*
tablet
155
Metilergometrin
inyeksiya üçün məhlul
156
Metilprednizolon
inyeksiya/infuziya məhlulunun hazırlanması üçün toz , tablet, məlhəm, emulsiya , krem
157
Metoklopramid*
inyeksiya üçün məhlul , tablet
158
Metoprolol  *
tablet
159
Metotreksat
inyeksiya ücün toz, tablet
160
Metronidazol*
tablet,  infuziya üçün məhlul,  vaginal şam, gel, kapsul
161
Morfin
inyeksiya üçün məhlul
162
Nadroparin natrium
inyeksiya üçün məhlul
163
Nalokson
inyeksiya üçün məhlul
164
Nandrolon dekanoat
inyeksiya üçün məhlul
165
Naşatır spirti*
məhlul
166
Natrium - bikarbonat  *
infuziya üçün məhlul
167
Natrium- asetat/ Natrium- xlorid/kalium- xlorid / (asesol)
infuziya üçün məhlul
168
Natrium -xlorid*
infuziya və inyeksiya üçün məhlul
169
Natrium -xlorid /Natrium- asetat (disol)
infuziya üçün məhlul
170
Natrium - xlorid/kalium - xlorid /Natrium-  hidrokarbonat  (trisol)
infuziya üçün məhlul
171
Natrium oksibutirat
inyeksiya üçün məhlul
172
Natrium tiosulfat *
inyeksiya üçün məhlul
173
Nelfinavir
tablet, peroral toz
174
Neostiqmin metilsulfat
inyeksiya üçün məhlul
175
Nevirapin
tablet, peroral məhlul
176
Nifedipin*
tablet, peroral damcı
177
Niketamid*
daxilə qəbul edilən damcı, inyeksiya üçün məhlul
178
Nikotin turşusu  *
inyeksiya ücün məhlul
179
Niserqolin
inyeksiya üçün liofilizat, tablet
180
Nistatin *
tablet,'məlhəm, krem
181
Nitrofurantoin
tablet
182
Nitroqliserin*
infuziya üçün konsentrant ,kapsul,spray
183
Nitroksolin  *
tablet
184
Noretisteron
tablet
185
Ofloksasin
tablet, məlhəm, infuziya üçün məhlul
186
Oksigen
inhalyasiya
187
Oksitosin*
inyeksiya üçün məhlul
188
Omeprazol*
kapsul
189
Pankreatin*
tablet
190
Papaverin hidroxlorid*
inyeksiya üçün məhlul, rektal şam
191
Para-aminosalisil turşusu
tablet
192
Parasetamol*
tablet,  infuziya üçün məhlul
193
Perisiazin
kapsul
194
Fenilefrin hidroxlorid
inyeksiya üçün məhlul
195
Pilokarpin hidroxlorid *
göz damcısı
196
Pipekuronium bromid
inyeksiya üçün  liofilizəedilmiş  toz
197
Pirasetam
inyeksiya üçün məhlul, tablet
198
Piridoksin hidroxlorid *
inyeksiya ücün məhlu
199
Platifillin hidrotartrat*
inyeksiya üçün məhlul
200
Poliqlukin (dekstran)
infuziya üçün məhlul
201
Polividon yod *
məhlul
202
Prednizolon*
məlhəm, tablet, 'inyeksiya üçün məhlul
203
Primaxin
tablet
204
Prokain*
infuziya üçün məhlul, 'inyeksiya üçün məhlul
205
Progesteron
oral və vaginal kapsullar, gel, 'inyeksiya üçün yağlı məhlul
206
Prokarbazin
kapsul
207
Proparakain
göz damcısı
208
Propofol
infuziya üçün məhlul
209
Pirazinamid
tablet
210
Piridostiqmin bromid
tablet
211
Qalantamin hidrobromid
inyeksiya üçün məhlul, tablet
212
Qlibenklamid
tablet
213
Qliklazid  *
tablet
214
Qlikvidon*
tablet
215
Qlimepirid*
tablet
216
Qlipizid
tablet
217
Qlukoza *
məhlul
218
Ranitidin
tablet
219
Rehidron  (susuz qlükoza/natrium -xlorid/natrium- sitrat/kalium- xlorid)  *
daxilə qəbul edilən məhlulun hazırlanması üçün toz
220
Reopoliqlukin
infuziya üçün məhlul
221
Retinol asetat  *
daxilə və xaricə qəbul edilən yağlı məhlul, 'inyeksiya üçün məhlul
222
Rifampisin
inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz, kapsullar
223
Ringer laktat
infuziya üçün məhlul
224
Rituksimab
infuziya məhlulu hazırlamaq üçün konsentrat
225
Risperidon
tablet
226
Sakvinavir
kapsul
227
Salbutamol *
inhalyasiya
228
Salmeterol/ Flutikazon propionat
inhalyasiya
229
Sefazolin natrium
inyeksiya məhlulunun hazırlanması üçün toz
230
Seftriakson *
inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
231
Sefuroksim
suspenziya,  tablet ,  inyeksiya  hazırlamaq üçün toz
232
Səna yarpaqlarının ekstraktı
tablet
233
Sertralin
kapsul, tablet
234
Setirizin
daxilə qəbul edilən məhlul, tablet, şərbət, kapsul
235
Sianokobalamin
inyeksiya üçün məhlul
236
Siklofosfamid
inyeksiya məhlulu hazırlamaq ücün toz,  tablet
237
Sikloserin
kapsul, tablet
238
Siklosporin
inyeksiya məhlulu hazırlamaq ücün konsentrat, kapsul
239
Silimarin
kapsul,  tablet
240
Simetikon *
kapsul, daxilə qəbul edilən məhlulu
241
Simvastatin
tablet
242
Sinnarizin*
tablet
243
Siprofloksasin hidroxlorid
infuziya üçün  məhlul, tablet, göz və qulaq damcısı
244
Damotu ekstraktı *
daxilə qəbul edilən damcı
245
Sisplatin
inyeksiya  məhlulu hazırlamaq ücün toz
246
Sitarabin
inyeksiya  məhlulu hazırlamaq ücün toz
247
Spironolakton*
tablet
248
Stavudin
peroral məhlul hazırlamaq ücün toz, kapsul
249
Streptokinaza
inyeksiya məhlulunun hazırlanması üçün toz
250
Streptomisin
inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
251
Strofantin*
inyeksiya üçün məhlul
252
Sulfasil natrium *
göz damcısı
253
Sulfadimetoksin
tablet
254
Sulfokamfokain
inyeksiya üçün məhlul
255
Sulfametoksazol/ trimetoprim
daxilə qəbul edilən suspenziya, tablet
256
Sulfazalazin
tablet
257
Tenofovir
kapsul
258
Testosteron
inyeksiya  üçün məhlul
259
Tetrasiklin *
məlhəm,  tablet
260
Teofillin
kapsul
261
Tiamazol
tablet
262
Trastuzimab
infuziya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz
263
Tiamin xlorid *
inyeksiya üçün məhlul
264
Timolol
göz damcısı
265
Tiopental natrium
inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
266
Tramadol
inyeksiya üçün məhlul, kapsul
267
Trimeperidin
inyeksiya üçün məhlul
268
Trimetazidin
tablet, daxilə qəbul üçün məhlul
269
Tropikamid
göz damcısı
270
Tuberkulin
inyeksiya üçün məhlul
271
Gюйюскцрякəleyhinə vaksin
 
272
Pnevmokokkəleyhinə vaksin
 
273
Pолиомиелитəleyhinə vaksin
 
274
Qрипəleyhinə vaksin
 
275
Qызылчаəleyhinə vaksin
 
276
Sarı qızdırmaəleyhinə vaksin
 
277
Tетанусəleyhinə vaksin
 
278
Vərəməleyhinə vaksin
 
279
Qарайараəleyhinə vaksin
 
280
Dифтерийаəleyhinə vaksin
 
281
Pаротитəleyhinə vaksin
 
282
Mяхмярякəleyhinə vaksin
 
283
Hепатит Б əleyhinə vaksin
 
284
Valerian ekstraktı*
tablet , kapsul
285
Validol  *
kapsul
286
Valproat natrium
şərbət, kapsul, tablet
287
Varfarin
tablet
288
Verapamil
inyeksiya üçün məhlul , tablet
289
Vinblastin
infuziya ücün liofilizə edilmiş toz
290
Vinkamin
kapsul
291
Vinposetin*
inyeksiya üçün məhlul,  tablet, 'infuziya məhlulu hazırlamaq üçün konsentrant
292
Xloramfenikol*
liniment, məlhəm, tablet,göz damcısı ,inyeksiya məhlulun hazırlanması üçün toz
293
Xlorheksidin*
yerli və xaricə istifadə olunan məhlul, vaginal şam
294
Xloropiramin*
inyeksiya məhlulu,  tablet, krem, məlhəm
295
Xloroxin
tablet
296
Xlorpromazin
tablet, inyeksiya üçün məhlul
297
Xolekalsiferol
daxilə qəbul edilən damcılar
298
Ksilometazolin hidroxlorid*
burun damcısı, sprey
299
Yod*
xaricə istifadə olunan
300
Botulizməleyhinə zərdab
inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə edilmiş toz
301
Dифтерийа ялейщиня zərdab
inyeksiya ücün məhlul
302
İлан зящяри ялейщиня  zərdab
inyeksiya ücün məhlul
303
Qангрена ялейщиня zərdab
inyeksiya ücün məhlul
304
Zidovudin
tablet, kapsul,  peroral məhlul, infuziya məhlulu
305
Zolmitriptan
tablet
 
 
 
 
* Pərakəndə aptek şəbəkəsində mövcudluğu məcburi olan dərman preparatları (beynəlxalq patentləşdirilməmiş ad altında) 115 adda

Mənbə: APA

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır