TENDER

19 November
232

AzTV tender elan edir

Təşkilatın adı: "Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Təşkilat VOEN: 9900062371

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri M. Hüseyn küçəsi 1

Tender predmeti: 3 televiziya və 2 radio kanallarının internet şəbəkəsi vasitəsilə yayım xidmətinin satınalınması

Tenderin adi: 3 televiziya və 2 radio kanallarının internet şəbəkəsi vasitəsilə yayım xidmətinin satınalınması

3 televiziya və 2 radio kanallarının internet şəbəkəsi vasitəsilə yayım xidmətinin satınalınması

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
İOS , Android və Smart TV-lər üçün tədbiq olunan əlavələrİOS , Android və Smart TV-lər üçün tədbiq olunan əlavələr3ədəd
CDN Content Delivery Network yekun nöktəyə çatdırılma şəbəkəsi 15Tb aylıq axın üçünCDN Content Delivery Network yekun nöktəyə çatdırılma şəbəkəsi 15Tb aylıq axın üçün1ədəd
Yayım servisinin icarəsiYayım servisinin icarəsi1ədəd
EGP verliş proqramları siyahısı WEB ,İOS və Android üçün inteqrasiyaEGP verliş proqramları siyahısı WEB ,İOS və Android üçün inteqrasiya3ədəd
Yayım servizinin lisenziyasıYayım servizinin lisenziyası1ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 72416000-9 Tətbiq xidməti təminatçıları,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

18.11.2019 18:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

09.12.2019 12:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

17.12.2019 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

18.12.2019 12:00

İştirak haqqı: 150 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: 4048501VÖEN: 1401555071Bank: Dövlət Xəzinədarlığı AgentliyiKodu: 210005M/H: AZ41NABZ01360100000000003944S.W.İ.F.T: CTREAZ22Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri , M.Hüseyn küçəsi-1

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

01.01.2019-31.12.2020

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

köçürmə yolu ilə

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayıştələb olunurRekvizitlərtələb olunurQeydiyyatdan keçdiyi ölkətələb olunurNizamnamətələb olunurSon bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasıtələb olunurMaliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışıtələb olunurFəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surətitələb olunur

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 30 bal

İddiaçının bu sahədə təcrübəsinə10İddiaçının bu sahədə təcrübəsinəMüqavilənin yerinə yetirilməsi müddətinə10Müqavilənin yerinə yetirilməsi müddətinəİddiaçının təqdim etdiyi sənədlər toplusunun tam olmasına10İddiaçının təqdim etdiyi sənədlər toplusunun tam olmasına

Qiymət təklifi:: 70 bal

Müqavilənin təminatı-Təklifin qüvvədə olma müddəti-30 günTender təklifinin təminatı-Ümumi qiymətin 1 % bank təminatıQiymət təklifi70tam qiymət bütün vergilər və rüsumlar daxil

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

ArzuTİB direktoru012 5370200012 5370200

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 18.11.2019 18:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz