TENDER

20 November
214

Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti tender elan edir

Təşkilatın adı: BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 1700109031

Təşkilatın ünvanı: AZ1001 Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 4.

Tender predmeti: Kompyuter avadanlığının satınalınması

Tenderin adi: Kompyuter avadanlığının satınalınması

Kompyuter avadanlığının satınalınması

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
Computerİ5; 16 Gb RAM; 1TR HDD; VGA 4 gb; Keyboard; Mouse; monitor HP 245ədəd
Printer HP Laserjet ProMFP M130a2ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 30213000-5 Fərdi kompüterlər,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

20.11.2019 09:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

09.12.2019 12:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

18.12.2019 12:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

18.12.2019 12:00

İştirak haqqı: 50 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ92CTRE00000000000002518331VÖEN: 1700109031Bank: Dövlət Xəzinədarlığı AgentliyiKodu: 210005M/H: AZ41NABZ01360100000000003944S.W.İ.F.T: CTREAZ22Büdcə təsnifat kodu: 142340

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 18

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

10 iş günü

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Ödəniş nağdsız şəkildə (köçürmə yolu ilə), Azərbaycan Respublikasının milli valyutası (manat) ilə ödənilir

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayışAidiyyəti orqandan arayış təqdim edilməlidirRekvizitlərBank tərəfindən rəsmi rekvizitlər təsdiq olunmalıdırNizamnaməAidiyyəti orqanların imzası ilə təsdiq olunmuş nizamnamə yüklənilməlidir.Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışıAidiyyəti orqandan arayış təqdim edilməlidirFəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surətiAidiyyəti orqandan mənfəət vergisinin bəyannaməsi təqdim edilməlidir

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 20 bal

İddiaçının maddi-texniki bazasının vəziyyətinə (sifarişi yerinə yetirməsi imkanlarına ) görə;4İddiaçının maddi-texniki bazasının vəziyyətinə (sifarişin yerinə yetirməsi imkanlarına) -“4” bal;Iddiaçının işçilərinin, o cümlədən ixtisaslaşmış kadrlarının sayına görə;3İddiaçının işçilərinin, cümlədən ixtisaslanmış kadrlarının sayına görə- “3” bal;İddiaçının təcrübəsinə görə;3İddiaçının təcrübəsinə görə-“3” bal o cümlədən: 1 ildən 2 ilə qədər – “1” bal; 2 ildən 4 ilə qədər – “2” bal; 4 ildən və daha çox – “3” bal;Malların “Əsas şərtlər toplusu”nda nəzərdə tutulan müddətdə təhvil verilməsinə görə;2Əsas şərtlər toplusu”nda nəzərdə tutulan müddətdən əvvəl təhvil verilməsinə görə - “2” bal, iddiaçı əvvəlki illərdə tender qalibi kimi malların vaxtında çatdırılmasını gecikdirmişdirsə, “0” bal;İddiaçının maliyyə vəziyyətinə, maliyyə resurslarının qaneedici olmasına görə;5İddiaçının maliyyə vəziyyətinə, sərbəst maliyyə resurslarının qaneedici olmasına görə “5” bal, o cümlədən: İddiaçının son illik maliyyə hesabatına əsasən mənfəətlə işlədiyinə görə -“3” bal, ziyanla “0” bal; İddiaçının sərbəst maliyyə resurslarının və dövriyyə vəsaitlərinin qaneedici olmasına görə -“2” bal, qaneedici deyilsə -“0” bal;Iddiaçının etibarlılığına, müsabiqədə təqdim olunmuş sənədlərinin tamlığına və dürüstlüyünə görə;3İddiaçının etibarlılığına, müsabiqəyə təqdim olunmuş sənədlərin tamlığına və dürüstlüyünə görə - “3” bal.

Qiymət təklifi:: 80 bal

Müqavilənin təminatı-Təklifin qüvvədə olma müddəti-Tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmişdirTender təklifinin təminatı-Tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmişdirQiymət təklifi80Tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmişdir

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Tural CavadovNəzarət-Təftiş şöbəsinin baş məsləhətçisi49266614926661

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 20.11.2019 09:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz