TENDER

28 November
213

"Bakı Metropoliteni" tender elan edir

Təşkilatın adı: "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Təşkilat VOEN: 1402871431

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri,Nəsimi r-nu M.Rəfili 20

Tender predmeti: "Bakı Metropoliteni" QSC-nin qatarlarının qaçışının avtomatik hesablanması və mərkəzləşdirilmiş vahid sistemdə toplanması işlərinin satın alınması

Tenderin adi: "Bakı Metropoliteni" QSC-nin qatarlarının qaçışının avtomatik hesablanması və mərkəzləşdirilmiş vahid sistemdə toplanması işlərinin satın alınması

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin qatarlarının qaçışının avtomatik hesablanması və mərkəzləşdirilmiş vahid sistemdə toplanması işlərinin satın alınması

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
"Bakı Metropoliteni" QSC-nin qatarlarının qaçışının avtomatik hesablanması və mərkəzləşdirilmiş vahid sistemdə toplanması işləri"Bakı Metropoliteni" QSC-nin qatarlarının qaçışının avtomatik hesablanması və mərkəzləşdirilmiş vahid sistemdə toplanması işləri1ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 50116000-1 Nəqliyyat vasitələrinin müəyyən hissələrinə aid texniki və təmir xidmətləri,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

27.11.2019 18:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

18.12.2019 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

27.12.2019 11:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

30.12.2019 11:00

İştirak haqqı: 300 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ98AZRT38050019440010268002 AZNVÖEN: 9900006111Bank: AZƏR TÜRK BANK ASC (Mərkəz Filialı)Kodu: 501361M/H: AZ02NABZ01350100000000022944S.W.İ.F.T: AZRTAZ22Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin struktur vahidləri

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

30.06.2020

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

15 (on beş) bank günündən gec olmamaq şərti ilə aparılacaq. -Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyində tutulmuş qaydada müqavilə qiymətinin 30% (otuz) həcmində avans ödənilə bilər. Avans məbləğinə İddiaçı tərəfindən 100% (yüz) həcmində bank zəmanəti təqdim olunmalıdır.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış• Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış. (arayış noyabr- dekabr 2019-cu il tarixiləri üçün olmalıdır)Rəhbər şəxs və ya şəxslərin təyin olunması haqqında sənəd (Əmr)zəruridirİddiaçının tam adı və hüquqi statusu ni meyarzəruridirRekvizitlərzəruridirQeydiyyatdan keçdiyi ölkəzəruridirNizamnaməzəruridirSon bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasıAzərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması (arayış noyabr-dekabr 2019-cu il tarixləri üçün olmalıdır)Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı• Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı. Son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı (hesab qalığı göstərilməklə, arayış noyabr- dekabr 2019-cu il tarixinləri üçün olmalıdır)Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti• Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin

İxtisas göstəriciləri:

Uyğunluq haqqında məlumatUyğunluq haqqında məlumat (Əlavə 4 göstərilən cədvəl doldurulmalıdır)

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 40 bal

Maliyyə vəziyyəti haqqında məlumat (son bir ilin hesabdan çıxarışı, bank tərəfindən təsdiq olunmuş) İddiaçının sərbəst maliyyə resurslarının və dövriyyə vəsaitinin həcminə görə:50-dan - 200000-dək - 2 bal; 200000-dən - 3 milyonadək - 4 bal; 3milyondan -30 milyonadək – 5 balKadr potensialı (işçi qüvvəsi, peşəkarlığı) haqqında məlumat İşçilərin sayı51nəfərdən 5 nəfərə qədər – 1 bal; 5 nəfərdən 15 nəfərə qədər - 3 bal; 15 nəfərdən 25 nəfərə qədər - 5 balQuraşdırılacaq avadanlığa zəmanət50-dan 3 aya kimi - 1 bal; 3 aydan 6 aya kimi – 3 bal; 6 aydan 1 ilədək – 5 balAvadanlıq və proqam təminatı üçün dəstək xidmətinin təmin olunması haqqında məlumat5dəstəyin olmaması - 0 bal; 6 aydan 1 ilə kimi – 3 bal; 1 il və artıq – 5 balİddiaçının müvafiq sahədə iş təcrübəsi haqqında məlumat100-dan 1 ilədək - 3 bal; 1 ildən 3 ilədək – 5 bal; 3 ildən 5 ilədək – 10 balTexniki tələblərə uyğunluğu (Əlavə 6 səh 33-34)10Texniki tələblərə uyğunluğu (Əlavə 6 səh 33-34)

Qiymət təklifi:: 60 bal

Müqavilənin təminatı--Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatının məbləği müqavilənin ümumi məbləğinin 5 faizi həcmində müəyyən olunacaq. - Açıq tenderin keçirilməsi zamanı qiyməti 100 000 ABŞ dollarının manat ekvivalentindən az olan satınalma müqaviləsi ilə bağlı həmin müqavilənin yerinə yetirilməsinin təminatı tələb olunmayacaq.Təklifin qüvvədə olma müddəti-Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti: Zərflər açıldıqdan sonra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdırTender təklifinin təminatı-Tender təklifi təminatının məbləği: tender təklifinin 1% (təklifinin ümumi qiymətinin bütün vergilər, rüsümlar daxil olmaqla Qüvvədə olma müddəti: Zərflərin açıldığı gündən ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdırQiymət təklifi60- Tender Təklifinin qiymətinə bütün vergilər (ƏDV daxil), rüsumlar və digər tələb olunan xərclər daxil olmaqla göstərilməlidir. Əks təqdirdə qiymət ƏDV-siz hesab olunacaq. - İddiaçılar tərəfindən tender təklifləri (predmetin həcmi) tam şəkildə verilməlidir.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Rauf YusifovSatınalamalrın təşkili və müqavilələr şöbəsinin rəisi490-00-00490-00-00

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 27.11.2019 18:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz