TENDER

29 November
197

ASAN Xidmət tender elan edir

Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA VƏTƏNDAŞLARA XİDMƏT VƏ SOSİAL İNNOVASİYALAR ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ

Təşkilat VOEN: 1701393691

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Quba regional “ASAN xidmət” mərkəzində və səyyar xidmət nəqliyyat vasitələrində gündəlik təmizlik işlərinin görülməsi

Tenderin adi: Quba regional “ASAN xidmət” mərkəzində və səyyar xidmət nəqliyyat vasitələrində gündəlik təmizlik işlərinin görülməsi

Quba regional “ASAN xidmət” mərkəzində və səyyar xidmət nəqliyyat vasitələrində gündəlik təmizlik işlərinin görülməsi

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
Quba regional “ASAN xidmət” mərkəzi və səyyar xidmət nəqliyyat vasitələrində gündəlik təmizlik işləri görülməsi görülməsi (1 ədəd Man Neoplan və 1 ədəd Ford Transit )şərtlər toplusuna uyğun1il

ÜSL kod (kateqoriya) - 98514000-9 Daxili xidmətlər,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

06.11.2019 10:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

17.12.2019 12:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

26.12.2019 17:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

27.12.2019 12:00

İştirak haqqı: 300 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ20CTRE00000000000004878570VÖEN: 1701393691Bank: Dövlət Xəzinədarlıq AgentliyiKodu: 210005M/H: AZ41NABZ01360100000000003944S.W.İ.F.T: CTREAZ 22Büdcə təsnifat kodu: 142340

ÇATDIRILMA YERİ

Quba regional “ASAN xidmət” mərkəzi

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

İl ərzində

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Şərtlər toplusuna uyğun

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti2018-ci il üzrə təqdim olunmuş və təsdiq olunmuş vergi hesabatı.Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışıSon 1 illik dövr üzrə maliyyə arayışı.Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasıMüvafiq vergi orqanı tərəfindən təqdim olunmuş arayış.NizamnaməNizamnaməQeydiyyatdan keçdiyi ölkəDövlət reyesterindən çıxarışRekvizitlərBank hesabı, hüquqi və faktiki ünvanıİddiaçının analoji işlərdə təcrübəsi, potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumatıTəcrübəsi, potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumatıİddiaçının işçi sayı haqqında məlumatReyesterdən çıxarışVergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayışMüvafiq vergi orqanı tərəfindən təqdim olunmuş arayış.

İxtisas göstəriciləri:

Dövlət orqanlarında, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda bənzər tərkibdə və həcmdə işlərin və xidmətlərin həyata keçirilməsi.Müvafiq sahədə işlərin təhvil- təslimi ilə əlaqədar akt və ya bağanmış müqaviləƏn azı 30 nəfər tender predmetinin təyinatı üzrə işləri görə biləcək təcrübəli işçilərin olmasıƏmək müqaviələlərinin reyesterindən çıxarışSatınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 2 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsiSatınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 2 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi haqqında məlumat.Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olmasıÖz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyətinın olması haqqında məlumatƏn azı 3 (üç) il müvafiq sahə üzrə fəaliyyətinin olmasıƏn azı 3 (üç) il müvafiq sahə üzrə fəaliyyətinin olmasıSatınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olmasıSatınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, olması haqqında məlumatAzərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmamasıVergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmamalıdır.Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmamasıMüflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması haqqında məlumat

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 15 bal

Ən azı 30 nəfər tender predmetinin təyinatı üzrə işləri görə biləcək təcrübəli işçilərin olması (TİO)5Ən azı 30 nəfər tender predmetinin təyinatı üzrə işləri görə biləcək təcrübəli işçilərin olması. (Əks halda = 0) Oxşar tərkibdə işlərin görülməsi Qiymət təklifi:: 85 balOxşar tərkibdə işlərin görülməsi (OTİ)5Oxşar tərkibdə işlərin görülməsi. (Əks halda = 0)Ən azı 3 (üç) il müvafiq sahə üzrə fəaliyyətinin olması (İT)5Ən azı 3 (üç) il müvafiq sahə üzrə fəaliyyətinin olması.(Əks halda = 0)

Qiymət təklifi:: 85 bal

Qiymət təklifi85Tender təklifi bütün xərclər və vergilər daxil olmaqla Azərbaycan manatı ilə ifadə olunmalıdır.Tender təklifinin təminatı-Tender təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank təminatı təqdim olunmalıdır. Tender təklifi üzrə zəmanət zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır.Təklifin qüvvədə olma müddəti-Tender təklifi zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır.Müqavilənin təminatı-

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Kamal Səfərovməsləhətçi012 444 74 44012 444 74 44

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 06.11.2019 10:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz